ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, ppv-stream.pl, Tarnów
PROJEKCJA

Jabłko Adama

Czas trwania: 94 min.

13 grudnia (niedziela)

godz. 16:00

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I Z X Z X Z Z Z Z X X
II Z X X Z X X Z X X Z X Z X Z X Z X X X X
III X Z X X Z X X Z X X Z X Z X X X X X X X
IV X X X Z X X X X Z X X X X X X X X X X X
V Z X Z X Z X Z X X Z X Z X Z X Z X Z X X
VI X Z X Z X X X Z X X X X X X X X Z X Z X
VII Z X Z X X Z X X Z X Z X Z X Z X X Z X Z
VIII X X X X Z X Z X X X X X X X X X Z X Z X
IX X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z X Z
X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X
XI Z X Z X Z X Z X X Z Z X Z X Z X Z X Z X
XII X X X X X X X X Z X X Z X Z X Z X Z X Z
XIII Z Z X Z X Z X Z X Z Z X Z X Z X Z X Z X
XIV X X X X Z X Z X X X X Z X Z X X X Z X Z
XV Z X Z X X Z X X Z X Z X Z X X Z X X Z X