ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, ppv-stream.pl, Tarnów
PROJEKCJA

Przebaczenie - BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Czas trwania: 100 min.

14 grudnia (poniedziałek)

godz. 16:00

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I X X X X X X X Z X X Z X X X Z X X X Z Z X X X X X X X
II X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
III X X X X X X X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X
IV X X X X X X X X Z X X Z X X X Z X X Z X X X X X X X X X X X
V X X X X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X
VI Z X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X
VII X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X
VIII X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X
IX X X X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X Z X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X
XI X X X Z X X X X X X X Z Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X
XII X X X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X
XIII X X X X X X X X X X X X X X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X
XIV X X X X X X X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X X X X X X X X X X X X X X
XV X X Z X X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X X Z X X X X X X X X X X X X X
XVI X X X X X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X X Z X X X X X X X X X
XVII Z X X X X X Z X X X X X X X X X X X X X X X X X Z
XVIII X X X X X X X X X X
XIX X X X X X X X X