ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, online.alegoria.org, Tarnów
PROJEKCJA

Koncert muzyki jazzowej

Czas trwania: 90 min.

13 grudnia (niedziela)

godz. 18:00

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I W W W W W W W Z W W Z W W W Z Z Z W W W W W W W W
II W W W W W W W W W W W Z Z W W W W Z W W W W W W
III W W W W Z W W Z W W W Z W W W W W W W W W W W W W
IV Z Z W W W Z W W Z W W Z W W Z W W Z W W Z W W W
V W W W Z W W Z Z W Z W W W W W W W W
VI Z W Z Z Z W Z W Z W W Z W W W W W W
VII W W W W W W Z W W Z Z Z Z W Z W W W W W W W W
VIII Z W Z W Z Z Z Z W W Z W Z W Z W Z W Z W Z W
IX W W W W W W W W W W W W W W W W W W Z W W W W
X Z W Z W Z W Z W Z Z Z W W W W W W W W W W W
XI Z Z W W W W W W W W W W W W