ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, ppv-stream.pl, Tarnów
PROJEKCJA

Parasite. Rezerwacja Zamknięta. Brak wolnych miejsc.

Czas trwania: 132 min.

16 grudnia (środa)

godz. 18:00


Po seansie zapraszamy na debatę: T. Terlikowski vs Klaudia Cymanow-Sosin
REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
II X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
III X X X X X Z X X Z X X Z X X X X X X X
IV X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X
V X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X X
VI X Z Z X X Z X X Z X Z Z X X Z X X Z X
VII X X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z
VIII X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z
IX Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X
X X Z Z X Z Z X Z Z X Z Z X Z X
XI Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X
XII X Z Z X X Z X Z Z X Z Z X X Z
XIII X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X
XIV X X
XV X X Z X X Z X X Z X X X X Z X X Z X X Z X X
XVI Z X X X Z X X Z X Z Z Z X X Z X X Z X X X X
XVII X X X Z X Z X X Z X X X Z X X X X X X X Z X
XVIII X X Z X Z X Z X X Z X Z X Z X Z X Z X Z X X