ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, ppv-stream.pl, Tarnów
PROJEKCJA

Barwy Ochronne

Czas trwania: 96 min.

15 grudnia (wtorek)

godz. 15:30

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
II X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
III X X X X X Z X X Z X X Z X X X X X X X
IV X X X X Z X X Z X X Z X X Z X X W X X
V X X X Z X X Z X X Z X X Z X X W X X X
VI X Z W X X Z X X Z X Z Z X X W X X W X
VII X X X Z X X Z X X Z X X Z X X W X X W
VIII X X Z X X Z X X Z X X W X X Z
IX Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X
X X Z W X Z Z X Z Z X Z Z X Z X
XI Z X X W X X Z X X Z X X W X X
XII X W W X X Z X Z Z X Z W X X W
XIII X X Z X X Z X X Z X X Z X X Z X X W X
XIV X X
XV X X W X X W X X Z X X X X Z X X W X X W X X
XVI W X X X W X X W X W W Z X X W X X W X X X X
XVII X X X W X W X X W X X X W X X X X X X X W X
XVIII X X Z X W X W X X W X W X W X W X W X W X X