ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, online.alegoria.org, Tarnów
PROJEKCJA

Debata 2 - Konflikt Międzypokoleniowy

Czas trwania: 90 min.

15 grudnia (wtorek)

godz. 20:00

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I W W W W W W W W Z Z W Z W W W Z W W W W W W Z W W
II W W Z W Z W Z W W W W Z W W W Z W W W W W W W W W
III W W W W W W W W Z W Z Z W W W W W W Z W W W W W W
IV W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W W W W W
V W Z W W Z W Z Z Z Z Z Z Z Z W W Z W W W W Z W W W
VI W W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z W W W Z W W W W W W W
VII Z W Z W W W W W Z Z Z Z Z Z W Z W W W W W W W W W
VIII W W W Z W Z W W W W Z W W W W W W W W W W W W W W
IX Z W W W W W W W W W W W W W W Z Z W W W W W W W W
X Z Z W W W W W W W Z Z Z Z W W W W W W W Z W W Z Z