ADRES KINA Wydarzenie ONLINE, online.alegoria.org, Tarnów
PROJEKCJA

Debata 3 - Konflikt Społeczny

Czas trwania: 90 min.

16 grudnia (środa)

godz. 20:15

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
WIRTUALNA SALA KINOWA
E K R A N
I Z W Z W W W W W W W Z Z W W Z W W W W W W W W W W
II W W W W W Z W W W Z W W W W W W W W W W W W W W W
III W W W W Z Z Z W Z W Z Z Z Z W Z W W Z W W W W W W
IV W Z W W Z W Z Z W Z Z Z Z W W W W W W W W W W W W
V W W W W Z W W Z Z Z Z Z Z Z Z W W Z W W W W Z W W
VI W W W Z W W Z W Z Z Z W Z W Z W Z W W Z W W W W W
VII Z W W W W Z Z Z Z W Z Z W W W Z W W W Z W W W W W
VIII W W W W W Z Z W W W Z W Z W W W W Z W W W Z W W W
IX W W W W W W W W Z Z W W W W W W W W W W W W W W W
X Z Z W Z W W W W W W Z Z W W Z W W W W W W W W W Z