ADRES KINA Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, Tarnów
PROJEKCJA

Bliżej siebie - imiona kobiecości

Czas trwania: 90 min.

9 listopada (czwartek)

godz. 18:00

REZERWACJA
Na planie sali zaznacz wolne (W) miejsca które chcesz zarezerwować...

Adres email
Podaj poprawny adres email!
PLAN SALI
E K R A N
I Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W Z W W W
II Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W
III Z Z W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W Z
IV Z W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W
V W W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W
VI Z Z W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W
VII Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W
VIII W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W Z W W W W W W W
IX W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W Z W W W W W W
X W W W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W W
XI W W W W W W W Z W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W Z Z Z W W W Z Z W W W W W W
XII W W W W W W W W W W W Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W W W W
XIII W W W W W W W W W W Z Z Z Z W W Z Z Z Z Z Z Z Z W W W W W W W W W W W W
XIV W W W W W W W W W W W Z Z Z Z W W W Z W W W W W W W W W W W W W W W W W
XV W W W W W W W W W W Z W W W W W W W Z Z W W W W W Z Z W W W W W W W W W
XVI W W W W W Z Z Z W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
XVII W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
XVIII W W W W W W W W W W
XIX Z Z Z Z Z Z Z Z